bat365在线平台

福州市医疗互助报销流程及有关材料说明

发布时间:2014-04-02浏览次数:357698

    一、填写《福州市医疗互助住院补助申请表》,可到学校工会网站下载:http://xgh.fjnu.edu.cn/s/42/t/217/a2/f9/info41721.htm

    二、经学院工会审核后,学院工会主席签字确认,盖印;

    三、上报学校工会审核、盖印;

    四、周一至周五上班时间携带以下材料到福州市总工会办理手续:(金安大厦13层,文化宫公交车站对面) 咨询电话:83227807

    1、盖完印的《福州市医疗互助住院补助申请表》;

    2、住院发票及费用清单;

    3、出院小结;

    4、本人的身份证、银行卡的原件及复印件(A4),银行卡的开户行需事先查询清楚(可电话咨询相关开户银行);

                                                  学院工会